Styrkan med gratis

Gratis är ett stort begrepp i sökmotorerna. Mängden sidor som addresserar gratis stort och vi har diskuterat ämnet ingående här på Affärside.nu. Idag skall vi prata om ordet utifrån ett copy och konverteringsperspektiv. Nedan har ni en bild med data från en Adwordskampanj

Ökad konvertering när man använder gratis!
Ökad konvertering när man använder gratis!

Här kan man tydligt se den ökande inklicksgraden men också att konverteringen ökade. Man kommunicerade värdet ännu tydligare än tidigare och det ledde till en kraftigt ökad konverteringsgrad. Detta innebär en ökad måluppfyllelse och ROI för din marknadskampanj. Detta är tydlig bild av värdet på ordet ”gratis!

Relevanta länkar:

Gratis

Gratis och Pirate Bay

Gratis som affärsmodell