Etikettarkiv: konvertering

Styrkan med gratis

Gratis är ett stort begrepp i sökmotorerna. Mängden sidor som addresserar gratis stort och vi har diskuterat ämnet ingående här på Affärside.nu. Idag skall vi prata om ordet utifrån ett copy och konverteringsperspektiv. Nedan har ni en bild med data från en Adwordskampanj

Ökad konvertering när man använder gratis!
Ökad konvertering när man använder gratis!

Här kan man tydligt se den ökande inklicksgraden men också att konverteringen ökade. Man kommunicerade värdet ännu tydligare än tidigare och det ledde till en kraftigt ökad konverteringsgrad. Detta innebär en ökad måluppfyllelse och ROI för din marknadskampanj. Detta är tydlig bild av värdet på ordet ”gratis!

Relevanta länkar:

Gratis

Gratis och Pirate Bay

Gratis som affärsmodell

Bloggandet som passiv inkomst!

Det pratas en hel del om bloggandet utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Ett antal bloggar lyfts fram som positiva exempel men det är min upplevelse att många är kallade, få är utvalda. Jag tror också att vissa bloggare gärna vill utmåla sig för att vara mer framgångsrika än vad de är, allt för att få mer trafik, som de har svårt att kapitalisera på!

Jag tror faktikst det är så att bloggare har ett trovrdighetsproblem. Gammelmedia har varit med så länge att de ej har det men bloggare är nya och de flesta följer väldigt få bloggare, antagligen har de förtroende för ännu färre.

Det finns egentlingen inget bra sätt att lösa detta. Som bloggare måste man engagera sig i dialogen som sker. Genom att ”prata” online med andra bloggare kan man nå en högre trovärdighet mot fler individer. Samtidigt så tar detta tid. Att blogga varje dag om något intressant kräver mycket av dig som bloggare.

Å andra sidan, skulle man nå en bit på vägen, då har man en del förspänt. Bloggande kommer inte att bli mindre viktigt i framtiden och få röster har förtroende!