Yttre affärside!

I vanliga fall brukar man dela upp affärsideen i två delar, inre och yttre. I detta inlägg skall vi diskutera den Yttre affärsideen.  Denna delen av affärsideen definerar kunder och produkter. Helt enkelt vad företaget skall erbjuda och till vem!

Jag har som exempel på affärside tagit Viking Lines affärside:

”Viking Lines affärsidé är att i stor skala erbjuda förmånliga och säkra person- och frakttransporter inkluderande högklassig rekreation, god mat och shopping.”

Man riktar sig till ”personer”, dvs alla. Produkten är ”person och frakttransporter”. Lite luddigt formulerat. Just Vikingline borde kanske skrivit ”person och frakttransporter via båt” men man kan ha valt en bredare formulering för att det inom bolaget finns ett bredare koncept till vissa kundgrupper. Viking Line är ändå ett stort företag.