Cash is king!

cashLån är en av de allra mest lönsamma segmentet på svenska nätet. En stor anledning till det är att vi har en speciell lagstiftning i Sverige. En lagstiftning som inbegriper Kronofogden. I Sverige är det inte riktigt en likvärdig lagstiftning mellan borgenär och gäldenär. Borgenären har flera fördelar framför gäldenären. Framförallt gäller detta när gäldenären ej kan betala sin skuld. Då infaller en massa avgifter som gör att skulden stiger, påminelse avgift, inkassoavgift, straffräntor och kronofogdens avgifter. En skuld stiger fort.

Det kan tyckas märkligt att skulder som förfaller är ”lönsamma” men just för att vi har en kronofogde kan man driva in dessa pengar under lång tid. Människor slutar oftast inte arbeta och genom dessa avgifter och att man genom kronofogden kan driva in dessa ”straff” blir det ofta en extremt lönsam affär för de företagen som lånar ut pengar.

I utlandet fungerar det annorlunda. Där måste gäldenär och Borgenär mer komma överens. Borgenären kan inte bara ringa kronofogden med en trilskades kund. Det gör att borgenären är mer försiktiga att låna ut pengar. Antagligen en mer hälsosam attityd sett ur ett samhällsperspektiv.

Obs: Bilden föreställer 205 miljoner USD