Personligt och marknadsföring

Nätet handlar om det personliga jaget! Vårt samhälle har fram till helt nyligen handlat om industrialismen och massmedia. Nätet ändrar detta. På nätet är distributionskostnaden väldigt nära noll vilket ändrar på kartan rätt dramatiskt. Nu kan varje människa lättare få ut sitt budskap. Ändå väljer få att göra det. Antagligen ett utslag av vår uppväxt och kultur. Man tror helt enkelt inte att det går. Man ser inte denna förändring som skett!

Eftersom jag under en tid surfat runt på sidor kring lån så har jag sett sida efter sida som ser likadan ut. Man gör på ett visst sätt. Ja, tom de stora sidorna är väldigt lika. Opersonliga och anonyma leverar de info kring priser och villkor. Visst nu är lån en produkt som kommer standardiseras ännu mer men det kommer fortfarande vara ett stort beslut för människor. Att låna 2 MSEK till din lägenhet är fortfarande ett stort beslut, trots standardisering av produkten. Då sprang jag på dina sida om Banklån. Visst den är ännu inte superpersonlig men den sticker ut. Den är annorlunda i desgin och kommunikation. Bara det finns en riktig avsändare ändrar hela upplevelsen av sidan.

Här finns det mcket för nätmarknadsförarna att jobba med. Bilder, personliga beskrivningar, personliga upplevelser, personliga råd av riktiga människor. Det personliga jaget, att det syns, exponeras och att det pratas. Detta är en av grundbultarna i nätet men fortfarande inte alls oexploaterat. En väldigt kraftfull marknadststrategi.