Mors dag som exempel på beteendet:Jaga innehåll

Mors dag närmar sig närmar sig. 2009 infaller mors dag 31 maj. Detta med högtider finner jag intressant. Här kan verkligen se och mäta verkligheten i sökmotorer. Sömotorerna är en spegling av verkligheten. De skapar inget nytt, de visar bara människors behov.

Jag har tidigare gjort saker relaterade till julklappar. Efterhand som tiden för jul närmar sig, stegras trafiken från sökmotorerna. Ofta till mycket höga nivåer, veckan innan jul för att sedan tappa fort. Detta beteendet är speciellt. Att människor kan lättare få svar på sina frågor och tillfredställa sina behov efterhand som de väcks genom annan påverkan. Just nu sker detta på ett sätt som aldrig hänt mänskligheten tidigare.

Enligt Google själva fanns inte 25% av sökningarna för tre månader sedan. Det är alltså ett högt tempo i hur människor väljer att använda sökmotorerna. Detta är nästan en typ av jakt. När infon finns där, lättillgänglig och gratis, förvandlas man till ett innehållsrovdjur. Man leterar ”föda” innehåll som tillfredställer en.

Men det är nästan omöjligt att följa med dessa strömmar. De är oförutsägbara och lever sitt egna liv. Men behöver fantasi och bra bevakningsystem för att följa med dem. Innehållet måste skapas och kanske kräver det en länk eller två

Men för de som klarar av detta finns det mkt trafik att få!

Bilden är från denna snubben och publicerad under CC