Bolån för de utsatta!

Merparten av svenskarna har inga problem att få ett bolån för att köpa sitt egna boende. De flesta svenskar vill dessutom köpa ett eget boende som de kan bestämma över själv. Det finns dock en grupp som har svårt för detta. Det är de som finns i kronofogden register och det är inte få svenskar. Man räknar med att man återfinner ca 10% av befolkningen i dessa register.

Detta är såklart inte felaktigt. Dessa människor har vid någon tidpunkt haft problem men oftast fortsätter inte det. Visst de har generellt mindre mängd pengar men tro inte att dessa människor inte har pengar. Många av dem är driftig och engagerade. Svartjobb, affärer och fix och tricks. Man vill inte vara fattig så man sättre igång med att inte vara det.

Men denna gruppen är inte med i samhället som du och jag. Men de vill. De vill ha ett eget boende och kan du hjälpa dem kan du få betalt med premium att göra det. Detta kan vara med information om hur de gör för att bli som oss andra. Det kan vara med finansiella produkter som är anpassade för dem, som tex bolån.

Nätet blir en naturlig kanal för detta. Det är här man söker information kring sin situation och vad man kan göra. Detta är också en kundgrupp som ratas. De är inte bortskämda